Na jaki temat warto napisać pracę licencjacką z socjologii, aby była ciekawaSocjologia jest taką dziedziną wiedzy, która daje bardzo duże możliwości jeżeli chodzi o wybór tematu pracy dyplomowej. Można w niej poruszać cały wachlarz różnego rodzaju problemów społecznych. Jako przykład tematu pracy licencjackiej z socjologii można podać psychospołeczne skutki wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym. Powinniśmy jednak wziąć pod uwagę, że jest to tematyka, którą wcale nie jest tak łatwo opracować.

Główny problem w tym przypadku może stanowić rzetelne pozyskanie danych na ten temat. Zarówno osoby, które mają problem z alkoholem jak i członkowie ich rodzin niejednokrotnie nie są chętne, aby o tym opowiadać. W związku z tym w tym przypadku zamiast wywiadu lepiej jest zastosować ankietę anonimową.

Będzie w tej sytuacji istniało większe prawdopodobieństwo, że udzielone odpowiedzi są prawdziwe. W takiej pracy licencjackiej z socjologii należałoby najpierw skoncentrować się na samym omówieniu problemu alkoholowego. Następna część powinna w całości być poświęcona metodologii.

Dopiero w dalszej kolejności można skoncentrować się na scharakteryzowaniu grupy badawczej i omówieniu wyników. Warto pamiętać, że oprócz przedstawienia przez nas zebranych danych należy na końcu przedstawić także wnioski jakie można wyciągnąć na tej podstawie.

Powrót

Kontakt do nas: Us

Jeśli szukasz profesjonalnej pomocy przy pracy magisterskiej z socjologii, to skontaktuj się z nami!

E-mail: kontakt@pracemagisterskiesocjologia.waw.pl