charset=utf-8" />

Jakie formy mogą mieć prace licencjackie z socjologii

Prace licencjackie z socjologii przyjmują różnego rodzaju formy, mogą omawiać różnego rodzaju problemy w typowo teoretyczny sposób, ale i też bardziej praktyczny. W tego typu opracowaniach najczęściej podejmuje się tematy dotyczące różnego rodzaju problemów społecznych. Łatwiejsza do napisania będzie oczywiście praca typowo teoretyczna gdyż nie wymaga większej inicjatywy własnej.

Wystarczy skompletować odpowiednią literaturę, artykuły czy znaleźć odpowiednie strony internetowe. Następnie należy sparafrazować teksty, które tam się znajdują. Prace badawcze są na pewno dużo bardziej interesujące i lepiej oceniane jednakże trzeba liczyć się z większymi nakładami pracy. W pracach licencjackich z socjologii rozdziały badawcze zwykle opracowuje się na podstawie przygotowanych w tym celu kwestionariuszy ankiet a także wywiadów.

Istnieją dwie możliwości ich przeprowadzenia, można zrobić to osobiście lub też za pomocą Internetu. Istnieją specjalne programy za pośrednictwem, których można tego dokonać bez konieczności bezpośredniego kontaktu z respondentami. To zdecydowanie ułatwia zdobywanie materiału badawczego a także umożliwia dokonanie badania na większej grupie ankietowanych.

Im większa grupa respondentów tym lepiej ze względu na to, że wyniki będą bardziej obiektywne. Gdy opracowujemy już zebrany przez nas materiał badawczy to warto wzbogacić go o wykresy. Pozwala to na bardziej przejrzyste zaprezentowanie wyników, które będą bardziej czytelne dla potencjalnych odbiorców naszej pracy.

Powrót

Kontakt do nas: Us

Jeśli szukasz profesjonalnej pomocy przy pracy magisterskiej z socjologii, to skontaktuj się z nami!

E-mail: kontakt@pracemagisterskiesocjologia.waw.pl